Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Năm qua, toàn ngành đã triển khai hơn 7.000 cuộc thanh tra hành chính và hơn 219.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, phát hiện vi phạm về kinh tế gần 34.000 tỷ đồng. Đồng thời đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với hơn 2.000 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 96 vụ, 151 đối tượng.

Đặc biệt, ngành đã tập trung ban hành kết luận một số cuộc thanh tra, kiểm tra do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như: Thanh tra Dự án Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty CP Nghe nghìn Toàn cầu, công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam, việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn, kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại của công dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Hồ Chí Minh...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt kết quả cao. Thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân gần 3.000 tỷ đồng. Công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo triển khai thực hiện thường xuyên, toàn diện, có sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao trong năm qua thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Thanh tra Chính phủ đóng góp tích cực vào kết quả của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hiện nghiêm những chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, của lãnh đạo Chính phủ.

Thủ tướng cho rằng, điều này góp phần quan trọng trong việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trật tự an toàn xã hội, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Thủ tướng nêu rõ, với những kết quả nổi bật đạt được, vai trò và uy tín của ngành Thanh tra nói riêng và của Chính phủ nói chung ngày càng được củng cố và tăng cường, được Quốc hội và cử tri ghi nhận, đánh giá cao.

Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của ngành Thanh tra và của đội ngũ làm công tác thanh tra trong năm qua: người đứng đầu nhiều cơ quan, địa phương chưa thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân; tình trạng khiếu kiện đông người còn nhiều; việc phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương chưa tốt dẫn đến tỷ lệ giải quyết khiếu nại tố cáo còn thấp so với mục tiêu đề ra; một số địa phương chưa coi trọng công tác thanh tra...

Thủ tướng nhấn mạnh, năm nay là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi toàn bộ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, công cuộc phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh, yêu cầu triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và các luật liên quan đến công tác của ngành mới được Quốc hội thông qua như Luật Tố cáo. Theo Thủ tướng, Đảng, Nhà nước và Nhân dân đặt ra yêu cầu cao hơn đối với hiệu quả hoạt động của ngành Thanh tra.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, ngành Thanh tra cần triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, gắn với thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm để góp ý, chấn chỉnh những yếu kém trong quản lý, trong thực thi pháp luật. Đồng thời kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật.

Đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thanh tra các vụ việc Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao, kịp thời ban hành kết luận thanh tra, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các ngành, các cấp chấn chỉnh quản lý kinh tế - xã hội và xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm phát hiện qua thanh tra, gắn hoạt động thanh tra với công tác phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thủ tướng đề nghị Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra tham mưu Chính phủ ban hành các quy định hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); chú trọng tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng một cách hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: “Lãnh đạo ngành Thanh tra cần quan tâm hơn nữa, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan thanh tra một cách mạnh mẽ hơn, bao gồm cả quy chế đoàn thanh tra, trách nhiệm của trưởng đoàn thanh tra”... 

PV (Theo VOV)