Thanh tra tỉnh Trà Vinh vừa có thông báo kết luận thanh tra toàn diện quá trình hoạt động của trường Đại học Trà Vinh từ năm 2016 đến tháng 4-2018.

Theo kết luận thanh tra, tại Đại học Trà Vinh để xảy ra sai phạm về kinh tế hơn 1,4 tỷ đồng. 

Cụ thể, các khoản chi bồi dưỡng theo tỉ lệ %/doanh thu, chi hỗ trợ, chi khoản tiền làm thêm giờ chưa phù hợp với nguyên tắc làm thêm giờ, không quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của trường; Chi tiếp khách không chứng từ thanh toán chưa đầy đủ thông tin, chi nghỉ phép năm cho viên chức chưa đảm bảo đầy đủ thủ tục thanh toán theo quy định của Bộ Tài chính, với số tiền 397 triệu đồng.

Nhà trường chưa nộp ngân sách đối với khoản thu bồi thường kinh phí đào tạo từ nguồn ngân sách nhà nước từ năm 2011 đến nay, với số tiền 672 triệu đồng và khoản ghi nhận thừa số tiền giữ lại của bảo hiểm do ngân sách cấp thừa qua nhiều năm, số tiền 160 triệu đồng; chưa kê khai nộp đủ các loại thuế với tổng số tiền 198 triệu đồng.

Theo kết luận thanh tra, những thiếu sót nêu trên nguyên nhân chủ yếu là còn do những bất cập về cơ chế chính sách trong thực hiện nhiệm vụ và quản lý Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo Ban giám hiệu trường Đại học Trà Vinh rút kinh nghiệm đối với những hạn chế thiếu sót và thực hiện khắc phục sai sót. Đến nay, trường đã thu hồi nộp ngân sách trên 1 tỷ đồng số tiền sai phạm.

Như Anh