Qua đó, phát hiện sai phạm kinh tế hơn 8,4 tỷ đồng, sử dụng sai phạm 96ha đất các loại và đã kiến nghị thu hồi ngân sách Nhà nước hơn 4 tỷ đồng, trả lại cho các đơn vị 42ha đất…

Bước đầu, toàn ngành Thanh tra Bình Định đã thu hồi được gần 4 tỷ đồng, kiến nghị xử lý kỷ luật 2 tập thể, 42 cán bộ, công chức sai phạm và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 3 vụ

H.L.