Ngoài ra qua công tác kiểm tra, duyệt quyết toán, đấu thầu và quản lý, sử dụng đất đai đã kiến nghị thu hồi 364 triệu đồng và 644m2 đất. Riêng ngành Thanh tra đã thực hiện 109  cuộc thanh tra về công tác quản lý tài chính, thuế, đầu tư xây dựng, tài nguyên và môi trường, giáo dục, y tế…

Qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng, đã kiến nghị thu hồi hơn 7 tỷ đồng và giảm chi ngân sách Nhà nước hơn 5 tỷ đồng.

Theo đánh giá của ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình thì: việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở địa phương còn mắc phải một số hạn chế như: ở các lĩnh vực nổi cộm; các vụ việc được dư luận xã hội quan tâm như: Doanh nghiệp Nhà nước làm ăn thua lỗ kéo dài, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, chính sách xã hội… phát hiện sai phạm còn ít so với tình hình tiêu cực trong thực tế

Sông Lam