Về quản lý sử dụng ngân sách, các loại quỹ tại xã Hải Lộc, tổng số tiền sai phạm là hơn 295.885.887 đồng. Nguyên nhân là do việc huy động và sử dụng một số nguồn thu chưa hợp pháp, một số nội dung chi vượt chế độ định mức Nhà nước quy định, nhất là chi hội nghị, tiếp khách, lễ Tết. Bên cạnh đó, tổng số tiền sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách và các loại quỹ do chủ tài khoản, kế toán, thủ quỹ vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính kế toán là 295.945.880 đồng...

Về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại xã Hải Lộc, tổng số tiền sai phạm là hơn 108 triệu đồng.

Ngoài những sai phạm trên, trong những năm nêu trên, việc huy động vốn của UBND xã Hải Lộc còn sai nguyên tắc, sử dụng kinh phí khắc phục hậu quả bão lụt không đúng mục đích với tổng số tiền là 334 triệu đồng.

Trong đó, kết luận thanh tra chỉ rõ: Việc huy động và sử dụng nguồn kinh phí khắc phục hậu quả cơn bão số 7 năm 2005 của nhân dân để xây dựng trường học là chưa đúng nguyên tắc quản lý tài chính, chưa đúng mục đích.

Bên cạnh đó, trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) kè Y Vích tại xã Hải Lộc cũng có những sai phạm như: Toàn bộ hồ sơ kiểm kê bồi thường GPMB và chi trả tiền bồi thường GPMB cho 28 hộ của xã không đúng; việc huy động, sử dụng nguồn vốn không hợp pháp từ việc sai phạm trong công tác GPMB, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính của Nhà nước. Tổng số tiền sai phạm trong công tác GPMB tại địa phương này là 230.501.131 đồng.

Với những sai phạm kinh tế nêu trên của UBND xã Hải Lộc, Thanh tra huyện Hậu Lộc đề nghị thu hồi số tiền sai phạm về tài khoản chờ xử lý của UBND huyện là 403.572.367 đồng; thu hồi số tiền tọa thu, tọa chi sai nguyên tắc là 155.829.900 đồng; giảm trừ giá trị quyết toán, thanh toán các công trình xây dựng cơ bản của xã với tổng số tiền là 86.135.796 đồng; xuất toán chi phí đầu tư xây dựng cơ bản khác do vượt định mức và sai chế độ chính sách, nguyên tắc quy định là 22.123.499 đồng...

Đề nghị cơ quan chức năng huyện Hậu Lộc sớm xử lý trách nhiệm đối với tập thể, các cá nhân có liên quan đến các sai phạm nêu trên

L.Q.