Qua xác minh của cơ quan chức năng, Công ty TNHH Hanesbrands Bắc Hưng Yên xả thải vượt quy chuẩn về chất thải từ 2 lần đến dưới 5 lần, trong trường hợp thải lượng nước từ 20 đến dưới 40m3/ngày đêm, vi phạm điểm d, khoản 2, điều 13 Nghị định số 179/2013/NĐ - CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Cùng với xử phạt hành chính, tỉnh Hưng Yên yêu cầu trong thời hạn từ nay đến ngày 15-9, Công ty Hanesbrands phải có biện pháp xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải, nước thải khi xả ra môi trường.

Trước đó, ngày 10-5, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra, lấy mẫu nước thải của Công ty Hanesbrands Bắc Hưng Yên và gửi đến Viện Khoa học Công nghiệp Việt Nam để xét nghiệm, kết luận mẫu nước vượt quy chuẩn về chất thải.

Công ty TNHH Hanesbrands Bắc Hưng Yên là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chuyên gia công sản phẩm may mặc, đóng trên địa bàn xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu đi vào hoạt động từ tháng 12-2007. Theo người dân địa phương, thời gian gần đây doanh nghiệp thường xuyên xả nước thải chưa qua xử lý trực tiếp ra môi trường.

Mai Ngoan