Ngày 7/8, Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết, vừa có Thông báo kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý đất đai; các loại thủ tục hành chính về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân; việc quản lý quy hoạch đất đai, xây dựng tại TP Cà Mau.

Theo kết luận thanh tra, có sai sót trong cách tính thuế trong chuyển mục đích sử dụng đất dẫn đến thu thiếu số tiền trên 158 triệu đồng; lấy đất công cho thuê, nguồn thu lại nộp vào quỹ công đoàn… 

Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị UBND TP Cà Mau kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Lâm Thanh Bồi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực II và ông Nguyễn Thanh Dũng, Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND phường Tân Xuyên. 

Qua thanh tra cho thấy, việc quản lý đất công trên địa bàn TP Cà Mau (Cà Mau) còn chưa chặt chẽ (ảnh minh họa). 

Cụ thể, Chi cục Thuế khu vực II tính tiền sử dụng đất đối với ông Võ Tấn Lực (ngụ Khóm 5, phường 5, TP Cà Mau), vị trí chuyển mục đích sử dụng đất tại ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm không nhân hệ số k (1,4) đối với diện tích vượt hạn mức đất ở, dẫn đến thu thiếu số tiền trên 158 triệu đồng. 

Do đó, cơ quan Thuế thực hiện không đúng quy định tại điểm c khoản 3 Điều 3 của Nghị định (NĐ) số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất và Quyết định (QĐ) số 45/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh Cà Mau, quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

Đối với trường hợp của ông Nguyễn Thanh Dũng, Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND phường Tân Xuyên, theo quy định UBND cấp xã, phường có trách nhiệm quản lý, bảo vệ quỹ đất chưa sử dụng tại địa phương. 

Tuy nhiên, UBND phường Tân Xuyên cho thuê quỹ đất chưa sử dụng diện tích 800m2 là không đúng thẩm quyền về cho thuê đất quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2013. UBND phường Tân Xuyên thu tiền cho thuê 10 triệu đồng/năm nộp vào Quỹ công đoàn là vi phạm khoản 3 Điều 132 của Luật Đất đai năm 2013. 

Thanh tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý đất đai trên địa bàn TP Cà Mau cho thấy, UBND thành phố khi ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai thiếu vai trò trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện của UBND xã, phường (kiểm tra 77/101 QĐ được ban hành, có 54 QĐ không giao nhiệm vụ cho xã, phường). 

UBND TP Cà Mau thiếu kiểm tra trong việc thi hành các QĐ xử phạt vi phạm hành chính (qua kiểm tra những trường hợp xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai chưa tự tháo dỡ, chưa khôi phục lại hiện trạng đất trước khi vi phạm, có 86 QĐ xử phạt nhưng chưa QĐ cưỡng chế kịp thời), như thế là chưa thực hiện đúng theo khoản 2 Điều 73 và khoản 3 Điều 85 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Vấn đề này nổi cộm trên địa bàn Phường 9, phường Tân Xuyên và xã Lý Văn Lâm…

Thanh tra tỉnh Cà mau kiến nghị Chủ tịch UBND TP Cà Mau chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan có giải pháp chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm về đất đai, thực hiện nghiêm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai trên địa bàn.

Ban hành văn bản hướng dẫn UBND các xã, phường về thủ tục cho thuê quỹ đất nông nghiệp công ích 5%; khẩn trương rà soát lại quỹ đất công tại các xã, phường để có biện pháp quản lý chặt chẽ đúng quy định của pháp luật; thường xuyên rà soát kiểm tra quỹ đất công để tránh bị lấn chiếm, thất thoát quỹ đất của Nhà nước… 

Qua thanh tra cho thấy, việc quản lý đất công trên địa bàn TP Cà Mau còn chưa chặt chẽ, diện tích bị lấn chiếm là 28.069 m2. 

Kiểm tra 7 đơn vị xã, phường đã có 4 đơn vị để xảy ra thiếu sót, như: công tác quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn còn rất phức tạp; tình trạng lấn, chiếm, cho mượn đất công diễn ra đã lâu nhưng chưa có biện pháp quản lý chặt chẽ đúng theo quy định pháp luật; cho thuê quỹ đất nông nghiệp không qua đấu giá quyền sử dụng đất; khu đất cống Hòa Thành có 63 hộ lấn chiếm…

Đức Văn