Bộ Y tế xác định CCHC là vấn đề mang tính đột phá để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước nên đã có nhiều đổi mới quy trình, hoàn thiện hệ thống thế chế về y tế, phân cấp quản lý, rà soát, đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục cấp phép, thủ tục khám chữa bệnh (KCB). Đặc biệt, Quyết định hướng dẫn đơn giản hóa thủ tục KCB đã làm giảm thời gian khám bệnh rất nhiều.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chủ trương “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”...bước đầu đã làm thay đổi lề lối, tác phong phục vụ của đội ngũ thầy thuốc CBCNVC trong các đơn vị. Bộ Y tế đã tiến hành rà soát 388 văn bản qui phạm pháp luật về y tế, trong đó rà soát tình hình xử lý theo kết quả công bố hệ thống hóa năm 2013 là 261 văn bản; phê duyệt danh mục 438 thủ tục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ. 

Bộ Y tế là Bộ duy nhất cùng với 19 địa phương được biểu dương về kết quả kết nối liên thông với Chính phủ và phản hồi về trạng thái. Hiện 100% dịch vụ hành chính công của Bộ được cung cấp ở mức độ 2. Có 2 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề y tư nhân qua mạng; cho phép người nước ngoài làm công việc chuyên môn tại Việt Nam. 32 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Hiện nay Bộ Y tế đã triển khai ứng dụng chữ ký số trong tất cả các phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để trả kết quả trực tuyến cho doanh nghiệp.

Nhiều đơn vị tham gia rút kinh nghiệm về CCHC.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: Để tiếp tục đẩy mạnh CCHC năm 2016, toàn ngành cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng quản lý hành chính nhà nước và đẩy mạnh số lượng, chất lượng dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 3 và cấp độ 4; tiếp tục ứng dụng chữ ký số cho các đơn vị thuộc và trực thuộc, thí điểm ứng dụng kỹ thuật số trong công tác quản lý KCB; tiếp tục ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000:2008 vào hoạt động v.v…

Thanh Hằng