Ngoài ra, xác minh những người tiếp xúc trên chuyến bay từ Hà Nội đến Huế với ca thứ 30, thành phố cũng đã xác minh được 1 phi công của chuyến bay này, hiện được cách ly tập trung, kết quả xét nghiệm âm tính. Đồng thời, ghi nhận thêm 6 trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 30 đã được cách ly tập trung, đang chờ kết quả xét nghiệm.

Các chuyến bay đều được khử khuẩn

Số người nghi ngờ mắc bệnh là 102 (trong ngày có thêm 12 trường hợp nghi ngờ), 102 trường hợp xét nghiệm đều âm tính.

Số người đã tiếp xúc với người nhiễm hoặc nghi nhiễm là 45 người, tất cả đã kết thúc thời gian theo dõi. Trong ngày, ghi nhận thêm 6 trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 30, đã được cách ly tập trung, lấy mẫu và chờ kết quả xét nghiệm.

Số người cách ly tích lũy tại các điểm cách ly tập trung của quận/huyện là 430, trong đó đang còn cách ly là 366, hết thời gian cách ly là 64 người. Số người cách ly tích lũy tại các điểm cách ly tập trung của thành phố là 500 người, trong đó đang còn cách ly là 408, hết thời gian cách ly là 92 người.

Số người cách ly tích lũy tại nhà là 3.653 người, trong đó đang còn cách ly là 586, hết thời gian cách ly là 3.067 người.

Khuyến cáo, những người từng có tiếp xúc với các ca bệnh COVID-19 mà đã được công bố, liên hệ ngay chính quyền địa phương để được hướng dẫn phòng bệnh theo quy định. Đồng thời, người nhiễm bệnh, người nghi ngờ nhiễm, người có tiếp xúc với người nhiễm hoặc nghi nhiễm là đối tượng phải đeo khẩu trang.


Nguyễn Cảnh