Hình ảnh tại buổi ra mắt triển khai khu điểm về thức ăn đường phố tại đường 14, phường Linh trung-Thủ Đức sáng 6-8.
Đây cũng là khu điểm về thức ăn đường phố điển hình được xây dựng tiếp theo sau khi thành  phố đã triển khai Khu ăn uống tập trung trước đó tại chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình và khu phố ẩm thực Vĩnh Khánh, quận 4...  đang xây dựng 60 phường xã điểm và 20 khu thức ăn đường phố vào năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Khuôn, Trưởng phòng Y tế quận Thủ Đức cho biết, mục đích chương trình nhằm từng bước cải thiện và kiểm soát điều kiện ATTP của người kinh doanh thức ăn đường phố. Đồng thời, khu thức ăn đường phố điểm ra đời sẽ tuân thủ các điều kiện về ATTP, nhằm nâng cao ý thức của từng người dân về việc đảm bảo ATTP trong kinh doanh thức ăn đường phố; nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, đảm bảo an sinh xã hội và trật tự đô thị và bảo vệ sức khoẻ cho người dân.

Hiện nay theo thống kê, thành phố có hơn 20.000 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố với trên 24.522 người kinh doanh. Đại diện Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh cũng thừa nhận, công tác quản lý thức ăn đường phố còn rất khó khăn, phức tạp. 

Trong đó, việc xử phạt  chưa phải là giải pháp tốt mà cần tăng cường nâng cao nhận thức của tiểu thương, tạo điều kiện để giúp đỡ người hành nghề tuân thủ các quy định về ATTP.

Huyền Nga