Tổng diện tích khu đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 13,81ha. Trong đó, diện tích đất nằm ngoài quản lý của Bệnh viện Bạch Mai khoảng 2,51ha (gồm Bệnh viện Việt Pháp, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bệnh viện Lão khoa Trung ương); diện tích đất nằm trong quản lý của Bệnh viện Bạch Mai (diện tích đất đề xuất lập quy hoạch chi tiết 1/500) khoảng 10,6ha. Theo đề xuất, quy mô giường bệnh khoảng 1.770 giường.

Quy hoạch nhằm cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt (Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch chi tiết quận Đống Đa) và Quy hoạch phân khu đô thị HI-3 đang hoàn chỉnh, trình phê duyệt. Đồng thời nâng cấp, cải tạo xây dựng lại hệ thống bệnh viện có kết hợp di dời các khoa gây ô nhiễm, giảm số lượng giường bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và công tác nghiên cứu…

N.Y.