Theo đó, có 12 Quyết định sẽ được bãi bỏ gồm: Quyết định về “Thường quy kiểm tra nhanh chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP)”; Quyết định quy định về nhập khẩu song song thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; Quy định điều kiện bảo đảm vệ sinh, an toàn đối với cơ sở sản xuất, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa; Quyết định về mẫu giấy phép đăng ký vaccine, sinh phẩm y tế và giấy phép đăng ký công ty kinh doanh vaccine, sinh phẩm y tế; Tiêu chuẩn ngành Y tế; Danh mục dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn;

Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh ATTP đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Quy định về điều kiện sức khoẻ đối với những người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay; hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam; hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, đăng ký chất lượng vệ sinh ATTP.
Nhiều quy định về y tế được bãi bỏ
Việc bãi bỏ các quyết định này do các sản phẩm đã thuộc thẩm quyền quản lý của bộ khác, hay đối tượng điều chỉnh không còn khi phương thức quản lý thay đổi; Luật đã còn không quy định nữa vv…
Thanh Hằng