Theo đó, Sở Y tế Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở y tế ngoài công lập và kiên quyết xử lý nghiêm sai phạm.

Trước đó, qua kiểm tra công tác nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ về dược, mỹ phẩm trên địa bàn Hà Nội, các đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội đã phát hiện nhiều sai sót ở một số bệnh viện ngoài công lập.

Hà Nội tăng cường kiểm tra đột xuất cơ sở y tế ngoài công lập

Cụ thể, việc triển khai các văn bản của Bộ Y tế mới ban hành như: Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 29-12-2017 quy định về đơn thuốc và kê đơn hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú; Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22-1-2018 quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc của các cơ sở chưa kịp thời. 

Khoa Dược của các bệnh viện không duy trì kho thuốc như khi thẩm định; bảo quản thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần trong tủ không chắc chắn; theo dõi điều kiện bảo quản không đầy đủ.

Ngoài ra, tại nhà thuốc các bệnh viện, việc ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, kịp thời; không lưu đơn thuốc khi bán thuốc hướng thần…

Hải Châu