Theo Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố có khoảng 16.000 người nghiện ma túy.

Theo đó, năm 2016, Hà Nội tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện thí điểm Đề án điều trị thay thế bằng Methadone, trong đó điều trị ổn định cho 3.675 người nghiện ma túy tại 17 cơ sở, phấn đấu đến cuối năm 2016 thành phố có 8.500 lượt người được điều trị thay thế bằng Methadone

Để thực hiện tốt công tác cai nghiện, TP Hà Nội tiếp tục khuyến khích người nghiện áp dụng hình thức cai nghiện tự nguyện tại trung tâm bằng mô hình điều trị thay thế các dạng chất thuốc phiện bằng Methadone phấn đấu kiềm chế tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Cùng với điều trị tự nguyện bằng Methadone, Hà Nội phấn đấu cai nghiện ma túy bắt buộc cho 791 người, trong đó có 500 người cai nghiện bắt buộc vào mới; tổ chức cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện cho 2.500 lượt người; cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng cho 300 người và quản lý sau cai nghiện tại trung tâm cho 2.299 người, quản lý sau cai tại nơi cư trú cho 2.057 người. 

Bên cạnh đó, Hà Nội duy trì hoạt động 15 câu lạc bộ quản lý sau cai với các hoạt động sinh hoạt đều đặn, hiệu quả. Tổ chức dạy nghề cho 370 người và tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai tại các trung tâm và quận, huyện, thị xã.

Hải Châu