Văn phòng EOC khu vực miền Trung đặt tại Viện Pasteur Nha Trang, trực thuộc Trung tâm EOC Việt Nam đảm nhiệm điều phối các hoạt động EOC với các  dịch bệnh nguy hiểm tái nổi, mới nổi có ảnh hưởng tới an sinh xã hội, sức khỏe người dân khu vực miền Trung. 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, việc khánh thành Văn phòng EOC khu vực miền Trung là dấu mốc quan trọng trong lộ trình thiết lập, vận hành hệ thống đáp ứng khẩn cấp tại Việt Nam. 

Văn phòng EOC khu vực miền Trung thu thập thông tin về các mối nguy cơ y tế công cộng từ nhiều nguồn, phân tích và chia sẻ các thông tin, qua đó giúp cho việc lập kế hoạch đáp ứng phù hợp, hiệu quả và đảm bảo tốt các vấn đề điều phối khi có các tình huống y tế công cộng khẩn cấp trên địa bàn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại lễ khánh thành Văn phòng EOC khu vực miền Trung. Ảnh : CTV

Việt Nam đã và đang là đối tác tích cực trong Chương trình An ninh Y tế toàn cầu, góp phần tăng cường năng lực phòng ngừa, phát hiện, ứng phó các mối nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng. 

Thông qua Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (USCDC) và Cơ quan Giảm thiểu các Mối đe dọa Quốc phòng (DTRA) của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Chính phủ Hoa Kỳ đã và đang hỗ trợ thiết bị, hệ thống quản lý thông tin, đào tạo nhân lực vận hành hệ thống Văn phòng EOC tại Việt Nam. 

USCDC cũng đã hỗ trợ Bộ Y tế thiết lập hệ thống giám sát dựa vào sự kiện, xây dựng kho dữ liệu cho mạng lưới Văn phòng EOC, bước đầu đã tạo kết quả tích cực trong giám sát, đáp ứng các sự kiện y tế công cộng khẩn cấp ở Việt Nam.

Cắt bằng khánh thành Văn phòng EOC khu vực miền Trung.  Ảnh : CTV

Ông Đỗ Thái Hùng - Phó Viện trưởng, phụ trách Viện Pasteur Nha Trang cho biết, trong thời gian qua cơ sở này đã hợp tác sâu rộng với DTRA/CBEP, USCDC trong giải quyết các mối quan ngại về sức khỏe cộng đồng. 

Văn phòng EOC khánh thành và hoạt động sẽ củng cố thêm mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam và tái khẳng định các mục tiêu chung của cộng đồng quốc tế trong dự phòng, phát hiện, theo dõi, kiểm soát và ứng phó các mối nguy đe dọa sức khỏe cộng đồng.


Hữu Toàn