EOC sẽ là trung tâm điều phối, đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng, bao gồm các dịch bệnh nguy hiểm tái nổi hay mới nổi ảnh hưởng tới an sinh xã hội, sức khỏe người dân khu vực Tây Nguyên.

Việc khánh thành và đưa Văn phòng EOC khu vực Tây Nguyên vào vận hành đã phản ánh mối quan hệ sâu sắc giữa Bộ Y tế Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ trong công tác giám sát, kiểm soát các dịch bệnh truyền nhiễm.

Ký kết tại sự kiện

Ông Đặng Quang Tấn, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng nhấn mạnh, việc khánh thành Văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng khu vực Tây Nguyên là dấu mốc quan trọng trong lộ trình thiết lập và vận hành hệ thống đáp ứng khẩn cấp tại Việt Nam. Văn phòng EOC giúp thu thập sớm thông tin về các mối nguy cơ y tế công cộng từ nhiều nguồn, phân tích và chia sẻ các thông tin, qua đó giúp cho việc lập kế hoạch đáp ứng phù hợp, hiệu quả và đảm bảo tốt các vấn đề điều phối khi có các tình huống y tế công cộng khẩn cấp trên địa bàn.

Cắt băng khánh thành Văn phòng EOC

Việt Nam đã và đang là một đối tác tích cực và tin cậy của Chương trình An ninh Y tế toàn cầu thông qua việc tham gia vào các chương trình của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (USCDC) và phát huy những thành công ban đầu nhằm thúc đẩy các mục tiêu của chương trình. USCDC cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam và Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên nhằm nâng cao năng lực và củng cố hệ thống đáp ứng với các mối đe dọa toàn cầu.

Lễ khánh thành EOC khu vực Tây Nguyên sẽ giúp củng cố thêm mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, tái khẳng định các mục tiêu chung của cộng đồng quốc tế trong việc dự phòng, phát hiện, theo dõi, kiểm soát và ứng phó với các mối nguy đe dọa sức khỏe cộng đồng.


Trần Hằng