Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: Văn phòng EOC Việt Nam sẽ giúp Bộ Y tế kết nối với các đối tác trong nước và quốc tế nhằm đáp ứng với các tình huống khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế và ngăn chặn chúng lây lan sang Việt Nam, khu vực, và phần còn lại của thế giới.

Đại sứ Ted Osius cũng khẳng định, Văn phòng EOC Việt Nam là minh chứng cho 20 năm phối hợp chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, cam kết trở thành đối tác tin cậy, xây dựng dựa trên một nền tảng vững chắc đưa đến quan hệ đối tác toàn diện và gần đây là Chương trình Nghị sự An ninh Y tế toàn cầu; hỗ trợ Việt Nam trong việc tăng cường dự phòng, phát hiện và phản ứng nhanh với các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh.

Dạ Miên