TS.BS Lê Bích Liên, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, hiện có một cá nhân hoặc tổ chức đã tạo một trang fanpage giả mạo Phòng Công tác xã hội của bệnh viện. 

Họ đã sử dụng một số hình ảnh của Phòng Công tác xã hội, logo của bệnh viện với mục đích không lành mạnh như kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm để giúp đỡ những bệnh nhân mà không có thực tế. Điều này làm ảnh hưởng đến hình ảnh của bệnh viện, Phòng Công tác xã hội và nhiều hệ lụy khác.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 cung cấp hình ảnh hoạt động của Bệnh viện đã được các đối tượng sử dụng đưa vào trang fanpage giả mạo với mục đích xấu.

TS.BS Lê Bích Liên khẳng định, ngay trong tháng 4 này, bệnh viện sẽ thành lập fanpage chính thức của Phòng Công tác xã hội.

BS Trương Hữu Khanh (Khoa Nhiễm – thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1) cho biết, trang này đăng những hình ảnh các trẻ em bị bệnh rất thương tâm để kêu gọi tiền ủng hộ, do đó, người dân cần cảnh giác với trang giả mạo này.

H.Nga-M.Hạnh