Nhiều bệnh viện tư nhân có quy mô lên đến 400 - 500 giường bệnh với trang thiết bị y tế hiện đại, có khu điều trị theo tiêu chuẩn quốc tế. Song, đa số bệnh viện chỉ sử dụng khoảng 40% - 50% công suất giường bệnh.

Cùng với số lượng cơ sở y tế tư nhân chiếm gần 19% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhưng số lượt khám và chi phí chỉ chiếm hơn 7%, kết quả thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế tư nhân hiện còn khiêm tốn.

Nguyên nhân của bất cập này là do chính sách về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các bệnh viện tư và bệnh viện công còn có sự phân biệt, nhất là việc thông tuyến khám chữa bệnh, xếp hạng bệnh viện. 

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế đã quy định từ 1/1/2016 mở thông tuyến khám, chữa bệnh tuyến huyện nhưng một số bệnh viện tư nhân được phân tuyến chuyên môn kỹ thuật tương đương hạng III tuyến huyện vẫn chưa được thông tuyến. Việc đấu thầu, cung ứng thuốc, vật tư y tế sử dụng cho người bệnh bảo hiểm y tế trong các bệnh viện tư còn khó khăn. Việc giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đang thực hiện theo hạng bệnh viện nhưng nhiều bệnh viện tư lại chưa được xếp hạng…/.

Hải Châu