Bệnh viện được xây dựng trên diện tích 39.400m², gồm 11 tầng, quy mô 450 giường bệnh, với tổng số vốn đầu tư 2.525 tỷ đồng.

Dự án được chia thành 3 giai đoạn, giai đoạn I đến tháng 9-2017 sẽ đưa vào hoạt động 200 giường bệnh, giai đoạn II đến tháng 9-2018 sẽ nâng tổng số giường bệnh lên 350 và giai đoạn III đến tháng 9-2020 sẽ hoàn thành 450 gường bệnh.

Bệnh viện sẽ sử dụng các thiết bị y tế hiện đại, khi đi vào hoạt động không chỉ phục vụ cho người dân tỉnh Bình Phước mà còn phục vụ người dân các tỉnh lân cận, hứa hẹn là một trong những bệnh viện thuộc tốp đầu cả nước về lĩnh vực chăm sóc y tế, sức khỏe cộng đồng.

Đ. Trí