Trong đó riêng số người tham gia BHYT đạt tỉ lệ bao phủ 81,7% dân số - vượt 2,7% so với chỉ tiêu Thủ tướng giao. Số tiền thu từ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là 256.874 tỉ đồng, tăng 40.128 tỉ đồng so với năm 2015. Do tăng cường kiểm soát việc trích đóng, nên số nợ giảm còn 7.795 tỉ đồng (năm 2015 số nợ là 9.920 tỉ đồng), chiếm 3,3% so với số phải thu.

Tỷ lệ người tham gia BHYT tăng cao hơn năm 2015

Năm 2016, đã có nhiều chính sách mới, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT: thông tuyến KCB, điều chỉnh giá viện phí, thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Việc BHXH tham gia quá trình đấu thầu thuốc BHYT bước đầu đã hạn chế bất hợp lý về giá thuốc BHYT. Việc thanh tra, kiểm tra, chống trục lợi quỹ KCB BHYT đã góp phần kiểm soát chi phí KCB BHYT trong phạm vi dự toán được giao.

Thanh Hằng