Ông Nguyễn Văn Nổi sinh năm 1930, là con thứ 5 trong gia đình có cha là người Kinh, mẹ người Chơro. Sinh ra và lớn lên ở vùng rừng núi hùng vĩ, chiến khu của 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ở miền Đông Nam bộ oai hùng nên ông sớm được giác ngộ cách mạng, tham gia kháng chiến, cùng đồng bào bản làng nuôi giấu cán bộ, bảo vệ chiến khu Đ.

Già làng Năm Nổi.

Từ lâu, già làng Năm Nổi (tiếng Chơro gọi là già Tơ Tơ) đã trở thành một biểu tượng của tấm lòng người Chơro suốt đời chung thủy với cách mạng, theo Bác Hồ. Cha của già làng Năm Nổi là chiến sĩ cách mạng Nguyễn Văn Đương, đã hy sinh năm 1959, hoạt động nơi rừng già Chiến khu Đ. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, già làng Năm Nổi đã che giấu, bảo bọc và nuôi dưỡng nhiều chiến sĩ cách mạng nơi rừng già Chiến khu Đ, Khu ủy miền Đông. 

Năm 15 tuổi, già làng Năm Nổi được giao nhiệm vụ làm liên lạc cho tướng Nguyễn Bình và ông Huỳnh Văn Nghệ từ Trung ương Cục đến các đơn vị đóng trong rừng. Là người con ưu tú của đồng bào Chơro trong các giai đoạn cách mạng quan trọng của đất nước, già làng Năm Nổi luôn là lá cờ đầu của phong trào đấu tranh chống giặc.

Ông là tấm gương sáng cho đồng bào dân tộc Choro nói riêng và nhân dân Đồng Nai nói chung. Trong cuộc đời đi theo cách mạng, già làng Năm Nổi từng được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương trong kháng chiến... 

 


Ngọc Sơn