Theo đó, Tổ công tác chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công Thương và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ, gồm 4 thành viên:

1.Ông Trần Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ làm Tổ trưởng.

2. Ông Nguyễn Văn Thanh, Cục trưởng Cục Hóa chất làm Tổ viên

3. Ông Hoàng Anh Dương, Phó tránh thanh tra Bộ làm Tổ viên

4. Ông Trần Văn Bình, Hàm trưởng phòng cán bộ công chức, Vụ Tổ chức Cán bộ làm Tổ viên Kiêm thư ký.

Sự việc ông Vũ Đình Duy vắng mặt tại cơ quan khi Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển hồ sơ PVTex sang Bộ Công an điều tra gây xôn xao trong mấy ngày qua

Ngay khi nhận quyết định của Bộ trưởng, lúc 14h chiều ngày 4-11-2016, Tổ công tác đã có mặt tại Vinachem, bắt đầu thực hiện công việc rà soát, kiểm tra công tác quản lý cán bộ tại đây.

Tổ công tác đã yêu cầu hội đồng thành viên Tập đoàn làm rõ một số nội dung sau:

- Làm rõ các thông tin liên quan đến ông Vũ Đình Duy - Thành viên Hội đồng thành viên của Vinachem.

- Ban hành và thực hiện quy chế làm việc của Hội đồng thành viên

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng thành viên.

- Kiểm tra công tác quản lý việc đi nước ngoài, hộ chiếu của các nhân sự trong Hội đồng thành viên Vinachem cũng như công tác quản lý cán bộ tại đây.

Vũ Hân