Ngày 11-4, Văn phòng Chính phủ đã phát đi thông báo kết luận phiên họp lần thứ 2 của Ban chỉ đạo xử lý 12 dự án yếu kém ngành công thương, diễn ra vào cuối tháng 3-2017, do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì.

Theo đó, trong 12 nhà máy/dự án, có 6 nhà máy đang vận hành sản xuất kinh doanh nhưng bị thua lỗ (gồm 4 nhà máy sản xuất phân bón: Đạm Hà Bắc, đạm Ninh Bình, DAP Đình Vũ, DAP Lào Cai; cùng với Công ty đóng tàu Dung Quất, Nhà máy thép Việt Trung); 3 dự án bị dừng thi công do chi phí tăng cao và thiếu vốn (Dự án sản xuất nhiên liệu sinh học Phú Thọ, Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy gang thép Thái Nguyên, Dự án bột giấy Phương Nam); 3 nhà máy đang bị dừng sản xuất do giá thành cao, thua lỗ lớn (Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Dung Quất, Bình Phước và Nhà máy sản xuất sơ sợi Đình Vũ- PVTex). 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trong chuyến thị sát tại dự án đang "đắp chiếu"

Ngoài vấn đề hoạt động thua lỗ, cầm chừng thì có một số dự án, nhà máy đang gặp vấn đề lớn liên quan tới những rắc rối về hợp đồng, pháp lý giữa các bên ở trong nước và với cả yếu tố nước ngoài (như vướng mắc của Dự án mở rộng giai đoạn 2 nhà máy Gang thép Thái Nguyên với tổng thầu EPC Trung Quốc).

Được biết, Ban chỉ đạo đánh giá: Cho đến nay, việc xử lý 12 dự án này “bước đầu đã có kết quả cụ thể và tạo ra chuyển biến tích cực”, nhất là các nhà máy sản xuất phân bón thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, nhà máy Thép Việt- Trung của Tổng công ty Thép Việt Nam. Ban chỉ đạo cũng yêu cầu Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tổ chức kiểm tra việc thực hiện các kết luận của Thủ tướng, Phó Thủ tướng- Trưởng Ban chỉ đạo liên quan đến các dự án này để báo cáo Thủ tướng trong tháng 4-2017.

Trong phiên họp Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp diễn ra ngày 10-4, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết tính tới nay Ban chỉ đạo đã ban hành 20 văn bản chỉ đạo việc thực hiện xử lý, tồn tại yếu kém tại 12 DN với hơn 100 nhiệm vụ giao cho các Tập đoàn, Tổng công ty để thực hiện. Hiện nay, Báo cáo xử lý các DN này đã được gửi lên Thủ tướng Chính phủ. Trong tuần này, Thường trực Chính phủ sẽ thảo luận về báo cáo này và sẽ sớm gửi lên Bộ Chính trị cho ý kiến.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết: “Nếu thực hiện đúng, nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì đã tạo ra tiền đề để xử lý được 60- 70% khối lượng công việc của cả 12 dự án, nhà máy này”.


Vũ Hân