Được biết, dự án này hiện đang gặp rất nhiều khó khăn do nhà thầu MCC (Trung Quốc) thiếu tích cực trong hợp tác, không thực hiện đúng các điều khoản hợp đồng đã ký; công tác chuyển giao công nghệ, thiết bị chậm; đặc biệt, do việc chậm tiến độ đã làm cho tổng mức đầu tư dự án tăng hơn 2 lần.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương chủ trì, chỉ đạo Tổng Công ty thép Việt Nam và Công ty CP Gang thép Thái Nguyên rà soát các nội dung, điều khoản  của hợp đồng với tổng thầu, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc chậm triển khai các nội dung của hợp đồng, làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả dự án

N Phương