chợ Bình Điềm

Nhóm móc túi ‘chỉ chọn tờ 500 nghìn’

Hai “nữ quái” khai nhận chuyên móc túi tại chợ và mới móc được 500.000đ. Kiểm tra trong túi áo, cơ quan Công an còn thu giữ nhiều tờ giấy 500.000đ.