Theo đó, UBND thành phố chấp thuận chủ trương đề xuất là thời gian nhập học bắt đầu từ ngày 4/5, được phân bổ theo từng khối lớp, không tập trung đồng loạt.

Sở GD-ĐT, Sở Lao động thương binh xã hội phải xây dựng kế hoạch cụ thể và có hướng dẫn cụ thể các giải pháp đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. 

Giao ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các quận huyện kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch; tổ chức kiểm tra giám sát tình hình học sinh đi học lại, nhất là các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn.

Đối với các trường mầm non công lập, các trường mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ độc lập tư thục, UBND thành phố giao UBND quận huyện tổ chức kiểm tra việc phòng chống dịch trước khi trẻ đi học trở lại để đảm bảo an toàn.

Sau “kỳ nghỉ Tết” quá dài tới hơn 3 tháng vì dịch COVID-19, học sinh thành phố sẽ đi học trở lại vào mùng 4 tháng 5. (Minh hoạ).

Trước đó UBND thành phố cũng quyết định hỗ trợ mỗi học sinh 9 khẩu trang vải kháng khuẩn để dùng trong 3 tháng.

Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh  cũng đã hướng dẫn các trường thực hiện bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 và công tác đảm bảo an toàn, chuẩn bị cho học sinh đi học lại được UBND TP ban hành trước đó.

Với điều kiện trường mầm non dưới 300 học sinh, trường trung học dưới 2.000 học sinh mới đạt tiêu chí an toàn, Sở GD- ĐT hướng dẫn các trường có các giải pháp lệch ca, lệch giờ, giảm số lớp học trong 1 buổi…

Đặc biệt hết sức lưu ý, nếu trong trường hợp có học sinh, giáo viên có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị…

TP Hồ Chí Minh chia nhiều đợt cho học sinh đến trường để phòng, chống COVID-19

Theo phương án học sinh đi học trở lại của Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh, học sinh sẽ trở lại trường vào các thời điểm khác nhau tùy theo từng khối lớp, không tập trung đồng loạt nhằm đảm bảo an toàn về dịch bệnh.

Cụ thể:

Đối với học sinh Trung học phổ thông

Lớp 12: Ngày 4/5 (thứ Hai): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh; Ngày 5/5 (thứ Ba): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Lớp 10 và 11: Ngày 8/5 (thứ Sáu): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh; Ngày 11/5 (thứ Hai): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Đối với học sinh Trung học cơ sở

Lớp 9: Ngày 4/5 (thứ Hai): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 5/5 (thứ Ba): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Lớp 6, 7 và 8: Ngày 8/5 (thứ Sáu): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh; Ngày 11/5 (thứ Hai): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Đối với học sinh Tiểu học

Lớp 4 và 5: lớp 5 (buổi sáng) và lớp 4 (buổi chiều) Ngày 8/5 (thứ Sáu): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh; Ngày 11/5 (thứ Hai): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Lớp1, 2 và 3: Ngày 11/5 (thứ Hai): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh; Ngày 12/5 (thứ Ba): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Đối với học sinh Mầm non

Ngày 18/5, Lớp Lá (trẻ 5 tuổi) bắt đầu đi học trở lại.

Ngày 25/5, Lớp Mầm và Chồi bắt đầu đi học trở lại.

Ngày 1/6: các lớp nhà trẻ còn lại bắt đầu đi học trở lại.

Đối với các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Cơ sở dạy thêm, Giáo dục kỹ năng sống và Tư vấn du học: Nếu đảm bảo được các điều kiện an toàn theo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo; bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 4/5 (thứ Hai).

Sở GD&ĐT và Sở LĐ-TB&XH được lãnh đạo UBND thành phố giao xây dựng kế hoạch cụ thể về việc đi học trở lại. Trong đó phải có hướng dẫn các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trước khi cho học sinh đi học trở lại, Sở GD&ĐT yêu cầu: Triển khai Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các trường học trên địa bàn thành phố. Trong đó, các trường tự rà soát, đánh giá nghiêm túc, khách quan; báo cáo kết quả về Sở hoặc Phòng GD&ĐT quận/huyện và cơ quan y tế địa phương chậm nhất là ngày 29/4.

Giao đầu mới tiếp nhận và phân phối khẩu trang cho Phòng GD&ĐT các quận, huyện. Hạn chót để các trường nhận khẩu trang là ngày 2/5; đảm bảo phát cho tất cả học sinh trong ngày đầu tiên các em đến trường.

Đồng thời, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả, đảm bảo chất lượng hoạt động dạy học trực tuyến.


Huyền Nga - Nhân Sơn