Theo đó, toàn thành phố thành lập một ban chấm thi, một ban phách và các ban chấm thi bộ môn hoặc nhóm môn. 

Cán bộ chấm thi bao gồm 50% là giáo viên THCS, 50% là giáo viên THPT. Tại mỗi ban chấm thi theo môn hoặc nhóm môn sẽ có các Thanh tra viên làm nhiệm vụ thanh tra chấm thi. Căn cứ chỉ tiêu được giao và điểm xét tuyển của học sinh đăng ký dự tuyển, các trường THPT công lập sẽ đề xuất điểm chuẩn và Sở GD&ĐT duyệt cho từng trường. 

Điểm xét tuyển do Sở GD&ĐT công bố là căn cứ duy nhất để xác định điểm chuẩn, các trường không được đưa ra bất cứ một loại điểm và điều kiện nào khác để xét tuyển. 

Trong trường hợp hạ điểm chuẩn, các trường THPT phải niêm yết công khai số lượng học sinh đã tuyển, số còn thiếu so với chỉ tiêu, điểm chuẩn mới và thời hạn nhận hồ sơ. Theo kế hoạch dự kiến, điểm thi vào lớp 10 công lập sẽ được Sở GD&ĐT công bố vào ngày 23-6.

HT