Giáo viên, học sinh có thể căn cứ vào đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 do Bộ GD&ĐT ban hành ngày 6-12-2018 để chuẩn bị cho kỳ thi năm 2020. Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 có 5 môn thi, bài thi, gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên (gồm ba môn vật lý, hóa học, sinh học) và Khoa học xã hội (gồm ba môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân). Trong số này, chỉ có môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn thi, bài thi còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. 

Đề thi THPT quốc gia năm 2019 có nội dung chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, ngoài ra có một số nội dung ở chương trình lớp 11. Các câu hỏi trong đề tăng dần độ khó để đảm bảo tính phân hoá khi các trường sử dụng kết quả để xét tuyển vào đại học. 

H.Thanh