Ông  Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng cho biết: Kỳ thi THPT quốc gia sẽ có một số hướng điều chỉnh trong thời gian tới. Sau 5 năm tổ chức để kỳ thi  ngày càng hoàn thiện hơn, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức kỳ thi THPT quốc gia ổn định đến năm 2020 đồng thời phần đấu xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa để thi trên máy tính, trên cơ sở đó các Sở GD&ĐT sẽ đánh giá, kiểm tra thường xuyên. 

Bộ GD&ĐT dự tính giai đoạn từ năm 2021-2023, học sinh vẫn theo chương trình hiện hành nên về cơ bản vẫn giữ phương thức như hiện nay. Bên cạnh đó, kỳ thi cần cải tiến từng bước để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo theo cách tiệm cận với cách thi của chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm 2024 và tiếp cận quốc tế. Từ năm 2021-2023, những nơi có đủ điều kiện sẽ được tính toán từng bước thực hiện thi trên máy tính một số lần mỗi năm, dần sẽ hình thành các test site (vệ tinh của trung tâm khảo thí quốc gia) để tiến tới thi THPT quốc gia đại trà trên máy tính.

Hùng Quân