Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thời gian nhận đơn phúc khảo sẽ kéo dài trong 10 ngày, từ ngày 14-7 đến hết ngày 23-7; việc tổ chức phúc khảo bài thi sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 2-8, để chậm nhất ngày 4-8, các sở GDĐT hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.

 Theo quy chế thi THPT quốc gia, thí sinh đăng ký dự thi ở đâu thì nộp đơn phúc khảo ở nơi đó. Trường phổ thông nơi thí sinh đăng ký dự thi nhận đơn phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi.

 Đối với phúc khảo bài thi tự luận, bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo.

 Đối với phúc khảo bài thi trắc nghiệm thì điểm chấm lại của Tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm là điểm thi chính thức của thí sinh trong kỳ thi.

H.Thanh