Số liệu này được tổng hợp từ việc đăng ký nguyện vọng dự tuyển của học sinh lớp 9 ở Hà Nội và học sinh tự do, học sinh tỉnh ngoài đã nộp “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020” tại các trường THCS, phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Ngày 14-5, Hà Nội sẽ công bố số số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập.

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào hai trường THPT công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh. Học sinh căn cứ vào số lượng đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu được giao để biết được tỷ lệ chọi vào lớp 10 ở từng trường THPT công lập. Đây cũng là kênh thông tin để học sinh quyết định việc có hay không nên đổi nguyện vọng đăng ký dự tuyển. 

Trong trường hợp nếu muốn đổi nguyện vọng dự tuyển, học sinh làm đơn và nộp tại các phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội. Thời gian nhận đơn đổi nguyện vọng dự tuyển diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 15-5 đến hết ngày 16-5. 

H.Thanh