Học sinh đăng ký thông tin trên phiếu này và nộp cho nhà trường để làm căn cứ dự tuyển vào lớp 10. Thí sinh tỉnh ngoài có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào các trường THPT ở Hà Nội nhận “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020” tại các phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã. Ngày 3-5-2019 là hạn cuối học sinh phải nộp lại phiếu này cho nhà trường - nơi các em đang học lớp 9.  

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, tuổi của học sinh vào học lớp 10 THPT là 15 tuổi, trừ một số trường hợp đặc biệt. Đối tượng dự tuyển vào các trường THPT ở Hà Nội là học sinh tốt nghiệp THCS.

Nếu tham gia dự tuyển vào các trường THPT công lập, học sinh phải có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội; trong trường hợp đang hoàn thành thủ tục nhập khẩu Hà Nội, học sinh phải có giấy hẹn nhận kết quả của cơ quan công an cấp quận, huyện, thị xã. 

Các trường THPT công lập tự chủ tài chính, trường THPT ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp được phép tuyển sinh học sinh có hộ khẩu tạm trú tại Hà Nội. 

Theo dự kiến của Sở GD&ĐT Hà Nội, có khoảng 90.000 học sinh đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020.

Hùng Quân