Sáng nay (2-6), hơn 85.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở sẽ dự thi môn đầu tiên: môn Ngữ văn của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020.

Đề thi như sau:


Huyền Thanh