GS. Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) mới cho biết: Theo Nghị quyết 88 của Quốc hội, từ năm học 2018 - 2019, bắt đầu triển khai áp dụng chương trình GDPT mới và sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

Tuy nhiên, tại cuộc họp tổng kết năm học 2016-2017 của Bộ GD&ĐT vừa diễn ra vào tháng 8-2017, nhiều địa phương đã đề xuất nên lùi việc thực hiện chương trình GDPT mới ít nhất 1 năm. Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cũng có khuyến nghị tương tự. 

Căn cứ ý kiến của các chuyên gia, các địa phương và tình hình cụ thể biên soạn chương trình mới, Bộ GD&ĐT đã có văn bản báo cáo Chính phủ xin giãn tiến độ thực hiện chương trình GDPT mới 1 năm.

Như vậy, việc giản tiến độ một năm sẽ giúp Bộ GD&ĐT có thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho việc xây dựng, biên soạn, thẩm định, thực nghiệm chương trình, sách giáo khoa mới cũng như các điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất - kỹ thuật thực hiện chương trình GDPT mới. 

Việc giãn tiến độ 1 năm cũng tạo điều kiện để nhiều tổ chức, cá nhân tham gia biên soạn sách giáo khoa, góp phần thực hiện tốt chủ trương một chương trình nhiều sách giáo khoa. 

Đặc biệt, trong thời gian chưa triển khai chương trình, sách giáo khoa mới trên phạm vi toàn quốc, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông điều chỉnh nội dung dạy học chương trình hiện hành; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá giáo dục học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, từ đó giúp cho học sinh và giáo viên sau này chuyển sang thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới thuận lợi hơn.

Huyền Thanh