Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã tham dự và phát biểu khai mạc. 

Cùng dự Hội thảo còn có TS Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa các chuyên gia về giáo dục trong và ngoài nước.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Hội thảo nhằm tạo cơ hội để lắng nghe các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước, các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục chia sẻ những quan điểm ý tưởng và giải pháp phát triển giáo dục phổ thông, tạo cơ sở lí luận và thực tiễn phục vụ việc nghiên cứu và xây dựng chính sách pháp luật trong lĩnh vực này. 

Đồng chí Tòng Thị Phóng mong muốn các đại biểu cùng thảo luận, bàn bạc về những vấn đề cốt lõi trong việc nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trước yêu cầu phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực của người học. 

Tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp cụ thể về 3 nội dung trọng tâm: Chương trình giáo dục, đội ngũ giáo viên và công tác quản lý. Chú ý tập trung phát biểu về cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chương trình giáo dục phổ thông, các điều kiện bảo đảm như cơ sở vật chất, trang thiết bị để triển khai chương trình vào thực tiễn; việc quy hoạch mạng lưới trường sư phạm đào tạo giáo viên phổ thông; yêu cầu về môi trường làm việc, sự phát triển và giải quyết chế độ chính sách với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; việc đào tạo, đào tạo lại đội ngũ đội ngũ nhà giáo đáp ứng về chuyên môn, nghiệp vụ cùng nhiều vấn đề liên quan khác như mô hình trường phổ thông, tự chủ; trách nhiệm cơ quan nhà nước với việc đánh giá và kiểm định chất lượng; xã hội hoá; phát triển trường tư thục, vấn đề tài chính cho giáo dục phổ thông.

Phó Chủ tịch Thường trực Tòng Thị Phóng phát biểu khai mạc Hội thảo

“Đây chính là các vấn đề đang đặt ra đòi hỏi các nhà khoa học, các nhà quản lý và cơ quan hoạch định chính sách quốc gia tiếp tục cùng nghiên cứu và tìm giải pháp tháo gỡ cho ngành giáo dục nước nhà”-  Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Theo ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho biết: Chất lượng giáo dục phổ thông là một chủ đề lớn được xã hội rất quan tâm và đặt ra nhiều vấn đề cần trao đổi. Trong đó, ngoài việc tập trung thảo luận chung về những vấn đề của giáo dục Việt Nam, Hội thảo sẽ thảo luận các chuyên đề chuyên sâu về giáo dục phổ thông như chương trình giáo dục phổ thông, đội ngũ giáo viên và quản lý giáo dục phổ thông.

Thu Phương-Huyền Thanh