Báo cáo của Bộ GTVT với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về công tác tìm kiếm cứu nạn hàng hải trong 6 tháng đầu năm cho biết, các đơn vị tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã điều động 36 lượt phương tiện thực hiện nhiệm vụ cứu và hỗ trợ 420 người, trong đó có 17 người nước ngoài, cứu và hỗ trợ 41 lượt phương tiện trên biển.

6 tháng đầu năm 2017, các đơn vị tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã điều động 36 lượt phương tiện thực hiện nhiệm vụ cứu và hỗ trợ 420 người, trong đó có 17 người nước ngoài, cứu và hỗ trợ 41 lượt phương tiện trên biển.

Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải cũng đã thực hiện phối hợp huấn luyện giữa các phòng Phối hợp cứu nạn và các tàu chuyên dụng, luôn duy trì tốt các hình thức huấn luyện và nội dung phù hợp thực tế với hoạt động tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền an toàn hàng hải, nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ chủ quyền biển đảo đến ngư dân, thuyền viên.

Trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị tìm kiếm cứu nạn hàng hải sẽ tiếp tục kế hoạch xúc tiến, trao đổi, hợp tác và tiến hành đàm phán vùng tìm kiếm cứu nạn giữa Việt Nam và Brunei, Campuchia, Indonesia, Philippines, Malaysia, Trung Quốc theo kế hoạch thực hiện Công ước SAR 79 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đảm bảo, duy trì công tác thường trực 24/24h từ trực chỉ huy, trực ban phối hợp tìm kiếm cứu nạn các cấp đến các phương tiện tìm kiếm cứu nạn để kịp thời thu nhận và xử lý 100% các thông tin liên quan đến các tai nạn, sự cố hàng hải trên vùng biển trách nhiệm tìm kiếm cứu nạn được giao.


Huyền Bình