Sáng 13-12, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản và sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg.

Ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNN tỉnh Quảng Nam, cho biết để thực hiện tốt Nghị định 67, UBND tỉnh Quảng Nam đã phân bổ số lượng tàu cá đóng mới theo nghị định này cho 6 huyện, thành phố, thị xã nghề cá với số lượng 92 tàu.

Ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNN tỉnh Quảng Nam, phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở đó, UBND các huyện, thành phố, thị xã ven biển cũng phân bổ chỉ tiêu đến các xã, phường nghề cá để triển khai công việc xét chọn, thẩm định chủ tàu đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67.

Qua quá trình rà soát, tổng hợp kết quả tham mưu từ Ban chỉ đạo 67, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách 17 chủ tàu đủ điều kiện nâng cấp tàu cá và 92 chủ tàu đủ điều kiện đóng mới tàu cá.

Quang cảnh hội nghị.

Các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã tiếp cận các chủ tàu đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp theo Nghị định 67 được UBND tỉnh phê duyệt để ký kết hợp đồng tín dụng và cam kết cho vay đóng mới 58 tàu cá (gồm 23 tàu vỏ gỗ, 2 tàu vỏ composite và 33 tàu vỏ thép), và 1 tàu nâng cấp máy chính với tổng giá trị cam kết đầu tư cho vay là 660 tỷ đồng, đã giải ngân được 516,4 tỷ đồng/59 tàu cá.

Đến nay, 37 tàu cá đóng mới và 1 tàu nâng cấp máy chính đã hoàn thành thi công, cấp đăng ký và cấp phép, đi vào sản xuất.

Một số chủ tàu khác (bao gồm 34 tàu đóng mới và 16 tàu nâng cấp) đang chuẩn bị thêm các điều kiện cần thiết để tiếp tục thương thảo, thỏa thuận với các ngân hàng thương mại để đi đến ký kết hợp đồng tín dụng.

Việc triển khai tốt Nghị định 67 đã giúp ngư dân Quảng Nam yên tâm vươn khơi bám biển.

Với mục tiêu tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, các chính sách hỗ trợ cho ngư dân tại Quảng Nam được triển khai kịp thời, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, đúng quy trình trong xét chọn, phê duyệt nên chính sách tín dụng đóng tàu, bảo hiểm tàu cá và thuyền viên cơ bản đạt yêu cầu về tiến độ, chất lượng.

Bên cạnh đó, công tác phổ biến, tuyên truyền được chú trọng, tạo tâm lý phấn khởi trong cộng đồng ngư dân, khuyến khích ngư dân đầu tư phát triển năng lực khai thác xa bờ.
Ngọc Thi