Theo Nghị định 67 và Thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các NHTM được cho vay chủ tàu để đặt hàng đóng mới, nâng cấp tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá; cho vay vốn lưu động để khai thác hải sản và cung cấp dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ.

NHNN cho biết: đến nay, 5 NHTM Nhà nước đã cam kết dành 14.000 tỷ đồng để cho vay chương trình, trong đó: Agribank đăng ký 5.000 tỷ đồng, BIDV 3.000 tỷ đồng, VietinBank 3.000 tỷ đồng, MHB 2.000 tỷ đồng, Vietcombank 1.000 tỷ đồng

H.A.