Diễn đàn nhằm thảo luận những thách thức và cơ hội khi phụ nữ khởi nghiệp, từ đó đề xuất hướng giải quyết cũng như khuyến nghị các chính sách nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp nữ.

Ông Nguyễn Văn Bình đánh giá cao vai trò của phụ nữ trong khởi nghiệp: “Phụ nữ chiếm gần 50% lực lượng lao động, điều hành và quản lý hơn 60% trong tổng số hơn 4 triệu hộ kinh tế gia đình ở nông thôn, 28% trong tổng số doanh nghiệp. 

Các phụ nữ khởi nghiệp điển hình và các chuyên gia tham gia tọa đàm

Các doanh nghiệp và hộ gia đình do phụ nữ quản lý đã góp phần tạo ra giá trị của cải vật chất, nguồn thu nhập đáng kể cho đất nước, góp phần giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động, thực hiện tốt nghĩa vị với nhà nước và trách nhiệm cao với xã hội và cộng đồng. Ngày càng có nhiều doanh nhân nữ Việt Nam đã được các tổ chức quốc tế có uy tín xếp vào danh sách các phụ nữ quyền lực nhất châu Á.”

Các gương mặt phụ nữ điển hình về khởi nghiệp đã chia sẻ tại diễn đàn, mang đến kinh nghiệm khởi nghiệp, thông tin về cơ hội và thách thức từ cách mạng 4.0, từ đó, các chuyên gia phân tích để nhìn ra những cơ hội, thách thức và giải pháp cho việc nâng cao năng lực cho phụ nữ khởi nghiệp.

Nhiều phụ nữ chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp 

Các chuyên gia đều cho rằng, cách mạng 4.0 là thách thức nhưng cũng là cơ hội cho phụ nữ khởi nghiệp. Thách thức là phụ nữ khởi nghiệp khó khăn hơn, dễ mất việc làm, nhưng những phụ nữ có trình độ, năng động, sáng tạo, chăm chỉ, kỷ luật, sẵn sàng thích ứng thay đổi sẽ có cơ hội phát triển.

Tại diễn đàn, Hội LHPN Việt Nam đã công bố đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025 với mục tiêu hỗ trợ phụ nữ thuộc 63 tỉnh thành của Việt Nam khởi nghiệp sản xuất, kinh doanh và phát triển ý tưởng sáng tạo và kết nối nối ý tưởng, nguồn lực.

Thanh Hằng