Qua hội nghị, những gương nông dân tiêu biểu đã và đang thành công trong khởi nghiệp ở nông thôn, nông nghiệp sẽ được đề cử, giới thiệu, nhân rộng, được nhiều người biết đến để tham khảo, học tập, đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, góp phần cho sự phát triển chung vì nông nghiệp, nông thôn và nông dân Việt Nam.

Tại phiên tọa đàm, các chuyên gia đã đưa ra nhiều ý kiến về chính sách, định hướng hỗ trợ nông dân khởi nghiệp thông qua việc giới thiệu 23 mô hình khởi nghiệp đã được Ban tổ chức lựa chọn tham gia chương trình.

Ban Tổ chức cũng trao tặng quà tiếp sức khởi nghiệp cho các nông dân khởi nghiệp và phát động quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ đồng bào miền Trung, kêu gọi chung tay khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.

C.L.