Đặc biệt, số nợ BHXH, BHYT giảm kỷ lục xuống còn 1,46% so với tổng số phải thu, thấp nhất, kể từ năm 1995 đến nay.

Bên cạnh số thu vượt kế hoạch, BHXH tỉnh còn giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp kịp thời; kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh BHYT; cải cách thủ tục hành chính có bước chuyển tích cực, tạo thuận lợi nhất cho DN và nhân dân. 

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh tuyên truyền BHXH, BHYT cho công nhân lao động. 

BHXH tỉnh cũng chủ động phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, LĐLĐ, Công an tỉnh, Cục Thuế Đồng Nai… thực hiện thanh tra, đôn đốc, nắm bắt thông tin về tình hình các đơn vị. Phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp để trao đổi thông tin, đối thoại với các DN FDI nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chính sách. 

Qua thanh tra, kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị nộp về quỹ trên 10 tỉ đồng; truy đóng BHXH cho 512 NLĐ; lập biên bản vi phạm hành chính đối với 8 đơn vị với số tiền xử phạt 525 triệu đồng; thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đã thu hồi trên 8,9 tỉ đồng. Qua đó, góp phần giảm tỉ lệ nợ BHXH và giúp các đơn vị, DN tuân thủ nghiêm chỉnh sách pháp luật BHXH, BHYT.

Tính đến cuối năm 2017, tổng số nợ trên địa bàn chỉ còn 248,7 tỉ đồng (bằng 1,46% số phải thu). Trong đó: Nợ dưới 6 tháng có 425 DN với số tiền 151,1 tỉ đồng; nợ từ 6 tháng trở lên có 192 DN với số tiền 97,7 tỉ đồng. Một số địa phương có tỉ lệ nợ thấp như: Cẩm Mỹ, Định Quán, Nhơn Trạch...

Thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; kiên quyết xử lý vi phạm và đề nghị truy tố các hành vi vi phạm theo Điều 214, 215, 216 của Bộ luật Hình sự.

Trà Quỳnh