Nhiều chủ doanh nghiệp đến khi bỏ trốn cả năm thì người lao động mới hốt hoảng vì nguy cơ mất số tiền bảo hiểm đã đóng nhưng không biết kêu đòi ai.

Năm 2014, BHXH TP HCM khởi kiện khoảng 2.200 đơn vị nợ đọng từ năm 2008-2013. Hiện các doanh nghiệp vẫn còn nợ BHXH gần 1.500 tỷ đồng. Phó Chủ tịch UBND TP HCM, ông Hứa Ngọc Thuận cho rằng, sự phối hợp, thanh kiểm tra, xử lý giữa các sở ngành với quận, huyện chưa tích cực, dẫn đến việc các doanh nghiệp chây ỳ, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ. Tổng kết năm 2014, TP HCM có gần 5,5 triệu người tham gia đóng BHXH, BHYT, tổng thu gần 34.000 tỷ đồng.

Hoàng Châu