Theo BHXH, đây là biện pháp nhằm giảm thiểu số nợ và bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người lao động khi có phát sinh.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác thu nợ BHXH, BHYT cho thấy, tính đến hết tháng 2-2019, tổng số nợ BHXH phải tính lãi trong toàn quốc là 6.654 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu do: Tình hình sản xuất của các đơn vị đang gặp khó khăn; một số đơn vị có ý thức chấp hành chưa tốt quy định về đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); số lượng đơn vị phá sản, giải thể, mất tích và chủ bỏ trốn còn cao; một số đơn vị còn tìm cách đối phó, trốn tránh, chiếm dụng tiền đóng của người lao động sử dụng vào mục đích khác.

Để giảm thiểu số nợ, BHXH Việt Nam đã áp dụng những giải pháp sau: Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố xác định nguyên nhân nợ đối với từng đơn vị để có giải pháp phù hợp: yêu cầu cán bộ bám sát đơn vị đôn đốc đóng nộp đầy đủ; thực hiện việc thanh tra đột xuất tất cả các đơn vị nợ BHXH, BHYT từ 3 tháng trở lên mà phần mềm thu đã tự động cảnh báo. Các đợt thanh tra phải có quyết định xử lý và gửi kết quả xử lý đến cơ quan chức năng (Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, Lao động, Liên đoàn,...) cùng cấp nhằm mục đích báo cáo, làm căn cứ xử lý hình sự sau này.

Bảo hiểm xã hội TP Hải Phòng nỗ lực làm tốt công tác thu và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm.

Theo BHXH Việt Nam, trường hợp đơn vị cố tình trốn đóng, BHXH sẽ kiến nghị cơ quan Công an điều tra, khởi tố theo quy định của Bộ luật Hình sự hoặc hướng dẫn người lao động tố giác hành vi vi phạm trong việc đóng với cơ quan Công an để xử lý theo trình tự quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, BHXH giao chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ đến từng cá nhân chuyên quản, hàng tháng, quý đánh giá tỷ lệ giảm nợ để làm căn cứ bình xét hiệu quả công việc; hằng quý sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm và chia sẻ kinh nghiệm trong việc giảm nợ.

Đến nay, BHXH Việt Nam đã chuyển một số hồ sơ của các đơn vị nợ lớn kéo dài sang cơ quan Công an để xử lý theo trình tự của pháp luật. Điển hình, BHXH thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển của 1 hồ sơ, BHXH Hà Nội đã chuyển 9 hồ sơ của các đơn vị nợ kéo dài sang cơ quan Công an để xử lý theo quy định pháp luật.

Cũng theo BHXH Việt Nam, ước tính đến hết tháng 3-2019, một số chỉ tiêu chủ yếu về công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đã đạt cao, cụ thể: Số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,5 triệu người; BHXH tự nguyện là 295 nghìn người; BHTN là 12,78 triệu người; BHYT là 83,6 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 88,1% dân số.

Trong tháng, toàn ngành BHXH đã thu 27.246 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 3-2019 toàn ngành thu 77.100 tỷ đồng, đạt 21,4% so với kế hoạch dự kiến Chính phủ giao cho BHXH Việt Nam; trong đó: thu BHXH là 53.549 tỷ đồng, thu BHTN là 3.723 tỷ đồng, thu BHYT là 19.828 tỷ đồng.

Về giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN, trong tháng, BHXH đã giải quyết 10.561 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; 34.046 người hưởng trợ cấp 1 lần; 935.967 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Lũy kế 3 tháng đầu năm đã giải quyết 30.352 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; giải quyết 142.134 người hưởng trợ cấp 1 lần; 2.662.515 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Trong tháng, cả nước có khoảng 12,3 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT; lũy kế 3 tháng đầu năm có 40,275 triệu lượt người KCB BHYT.

Ngoài ra, BHXH cũng đã phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội giải quyết cho 22.703 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 3.367 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 3 tháng đầu năm, giải quyết cho 113.831 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 8.147 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề…

Anh Hiếu