Theo đó, Công an thành phố cung cấp dữ liệu dân cư làm cơ sở quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm và đồng bộ dữ liệu để cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH.

Cơ quan Thuế phối hợp cung cấp mã số thuế của 29.386 đơn vị mới thành lập; danh sách 27.615 đơn vị dừng sản xuất kinh doanh, bỏ trốn, bị phong tỏa hóa đơn; 6.432 đơn vị có dấu hiệu vi phạm Luật BHXH, BHYT.

Liên ngành tổ chức làm việc với 10 doanh nghiệp nợ đóng BHXH, đến tháng 9-2018, 10 doanh nghiệp đã nộp số tiền nợ BHXH 10,746 tỉ đồng, đạt 50,5% trên tổng số nợ.

Liên ngành và UBND các quận, huyện, thị xã đã thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thu nợ BHXH tại 3.673 doanh nghiệp, tăng 2.642 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2017, thu hồi số nợ 351,9 tỉ đồng.

Hải Châu