Từ đầu năm 2018, BHXH Việt Nam đã lập kế hoạch thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành và kiểm tra năm 2018 gồm 30 tỉnh, thành. Trong đó, Vụ Thanh tra - Kiểm tra (BHXH Việt Nam) chủ trì thanh kiểm tra tại 11 tỉnh gồm: Hà Nam, Hòa Bình, An Giang, Long An, Sóc Trăng, Đắk Nông, Ninh Thuận, Đồng Nai, Điện Biên, Tuyên Quang, Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam lập kế hoạch thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành và kiểm tra năm 2018 giao BHXH các tỉnh, thành phố. Trong đó, thanh tra chuyên ngành 5.396 đơn vị; thanh tra liên ngành 3.844 đơn vị; kiểm tra 6.250 đơn vị.

Được biết, tính đến hết tháng 3.2018, tổng số đơn vị sử dụng lao động được thanh tra, kiểm tra của toàn ngành là 943 đơn vị. Kết quả cho thấy, đối tượng chưa đóng, đóng thiếu thời gian phải tham gia là 1.487 lao động với số tiền truy đóng là hơn 6,5 tỷ đồng; đóng không đúng đối tượng, đóng thừa thời gian là 33 lao động với số tiền phải thoái thu, hoàn trả hơn 229 triệu đồng.

Về mức đóng, số lao động đóng không đúng mức quy định là 592 lao động với số tiền truy đóng do đóng thiếu mức quy định là hơn 545 triệu đồng.

Về phương thức đóng, số tiền các đơn vị sử dụng lao động nợ trước khi thanh tra, kiểm ta là hơn 124 tỷ đồng. Ngay trong thời gian thực hiện thanh kiểm tra, số tiền đơn vị đã nộp là hơn 72 tỷ đồng. Số tiền đơn vị đã nộp khi thực hiện kết luận thanh tra kiểm tra là hơn 53 tỷ đồng.

Hải Châu