Các liệt sĩ được chôn cất ở độ sâu khoảng 1m, nằm cách nhau 2m, kèm theo các di vật của bộ đội như tăng võng, dầu cù là, giày, cúc áo… Theo đơn vị 584, khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ trước kia là vùng chiến sự, khả năng còn nhiều ngôi mộ được chôn cất ở đây, nên hiện tại công tác mở rộng tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục.
Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở Nông trường Dốc Miếu. 
Thanh Bình