Trong đợt này, Trại tạm giam Chí Hòa có 8 phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Cùng thời gian, Trại tạm giam Bố Lá và các Nhà tạm giữ của Công an quận, huyện cũng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh cho 17 phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt cuối năm 2019.

Công bố quyết định của Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Những phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt này là những người đã có quá trình cải tạo tiến bộ thể hiện ở việc chấp hành tốt nội quy Trại tạm giam, Nhà tạm giữ; tích cực học tập, lao động; có đủ thời gian xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên; có nơi cư trú rõ ràng và khi được tha tù trước thời hạn có điều kiện không ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương; đồng thời đảm bảo các tiêu chí khác theo quy định của pháp luật.

Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta đối với người phạm tội thật sự ăn năn, hối cải. Đây cũng là động lực giúp số phạm nhân đang chấp hành án phạt tù còn lại hăng hái thi đua lao động, cải tạo tiến bộ để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.


Phú Lữ