Tại buổi lễ, đã công bố quyết định của Tòa Án nhân dân Tỉnh về giảm án, tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 13 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù. Đây là những phạm nhân phạm tội ít nghiêm trọng, có thái độ học tập, rèn luyện và cải tạo tốt, được bình xét đánh giá phân loại kết quả tốt.

Lễ công bố quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù. 

Việc tha tù trước thời hạn có điều kiện là một chế định mới được Luật Hình sự và Luật Tố tụng hình sự qui định, thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với phạm nhân đang chấp hành án phạt tù. 

Đồng thời, để các phạm nhân chưa được tha tù trong đợt này tiếp tục phấn đấu, chấp hành tốt nội quy của trại giam và các qui định của pháp luật, tích cực cùng gia đình khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra để sớm hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước./.

Minh Anh