Ngoài ra, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh cũng đã ra quyết định về việc tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 13 phạm nhân tại Trại tạm giam Bố Lá và Nhà tạm giữ Công an quận, huyện.

Theo đó, 25 phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện lần này đã có quá trình học tập, lao động, cải tạo tiến bộ trong thời gian chấp hành án phạt tù và hội đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để được tha tù trước thời hạn đợt Lễ 30-4-2019.

Công an TP Hồ Chí Minh công bố quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt Lễ 30-4-2019.

Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cũng là thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội đã thật sự ăn năn, hối cải. Đồng thời, khuyến khích số phạm nhân đang chấp hành án hăng hái thi đua lao động, cải tạo tiến bộ để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước ta.

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là một chế định mới được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với phạm nhân đang chấp hành án phạt, xét thấy không cần bắt buộc họ phải tiếp tục chấp hành án phạt tù tại cơ sở giam giữ. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện sau khi ra tù phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách, thời gian thử thách bằng thời gian còn lại của hình phạt tù. 

Người tha tù trước thời hạn có điều kiện cố ý vi phạm nghĩa vụ từ hai lần trở lên hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính từ hai lần trở lên trong thời gian thử thách thì Tòa án có thể hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người đó và buộc họ phải chấp hành phần hình phạt tù còn lại chưa chấp hành.


Phú Lữ